Blog

Jak należy udokumentować WDT

Zgodnie z art. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż obszar Polski. Ma ona miejsce w sytuacji gdy obie strony transakcji są podatnikami podatku od wartości dodanej.

Ponadto tak sprzedawca jak i nabywca dokonać muszą rejestracji do VAT-UE.

WDT podlega opodatkowaniu stawką 0%.

Jednym z warunków jej zastosowania jest posiadanie przez podatnika przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy dowodów, że towary stanowiące przedmiot dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska.

Więcej informacji:

https://www.podatki.biz/artykuly/jak-nalezy-udokumentowac-wdt_34_46848.htm?fbclid=IwAR1QEWXUqJ1Yme7sgozTOCSXorlKCUBSTyKvwcmip0y5-pN7RtSqRn26Qbw

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom, którzy są właścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Podatnik może pomniejszyć swój dochód do opodatkowania o wydatki poniesione na termomodernizację.

Z ulgi skorzystać mogą podatnicy PIT, którzy opłacają podatek:

  • według skali podatkowej
  • według 19% stawki podatku
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Co można odliczyć?

Poniesione w roku podatkowym wydatki na:

  • materiały budowlane
  • urządzenia
  • usługi

Więcej informacji:

https://www.podatki.biz/artykuly/pit-za-2020-skorzystaj-z-ulgi-termomodernizacyjnej_34_46415.htm?fbclid=IwAR2iI3CIkMnUTeSXxRlxB8zdIs_ES9h1xC-9Sfgusa-644PMIL2sGCLorRo